Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 14 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 15:02 16/05/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 19 năm 2016, từ 09/05/2016 đến 15/05/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 38:

- Ổn định nề nếp sau thi học kỳ II.

- Dạy học bình thường, ôn tập nội dung trọng tâm cho học sinh.

- Hoàn tất công tác cập nhật điểm, các thông tin vào sổ, lên mạng.

- Thống kê báo cáo kết quả năm học.

- Vào học bạ phê duyệt sổ điểm.

Các tin khác