Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 14:55 16/05/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 18 năm 2016, từ 02/05/2016 đến 08/05/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 37:

- Tiếp tục coi thi và chấm thi HKII theo kế hoạch.

- Báo cáo kết quả điểm thi HKII K9.

- Tập trung cập nhật điểm vào Cổng TTĐT và sổ điểm.

- GVCN tổng hợp số buổi vắng, tổng hợp đánh giá hạnh kiểm hàng tháng để đánh giá hạnh kiểm cuối năm.

Các tin khác