Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 14:55 16/05/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 18 năm 2016, từ 02/05/2016 đến 08/05/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 37:

- Tiếp tục coi thi và chấm thi HKII theo kế hoạch.

- Báo cáo kết quả điểm thi HKII K9.

- Tập trung cập nhật điểm vào Cổng TTĐT và sổ điểm.

- GVCN tổng hợp số buổi vắng, tổng hợp đánh giá hạnh kiểm hàng tháng để đánh giá hạnh kiểm cuối năm.

Các tin khác