Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 14:50 16/05/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 17 năm 2016, từ 25/04/2016 đến 01/05/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 36:

- Tiếp tục ôn tập môn AV cho HS.

- Coi thi và chấm thi HKII từ 26/4 đến 29/4 theo phân công.

- Nộp kết quả BDTX cho BGH.

- Kiểm tra việc cập nhật bài giảng trên trang web trường học kết nối ( 03 GA/1GV)

- Cập nhật đầy đủ điểm môn TD, Nhạc, Mỹ Thuật trên cổng TTĐT


Các tin khác