Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 20:28 18/04/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 16 năm 2016, từ 18/04/2016 đến 24/04/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 35

Thực hiện chương trình tuần 35.

Các môn, TD, AN, CD tiến hành thi kỳ 2.

Môn AV tăng cường ôn tập thi kỳ 2.

Kiểm tra cập nhật đăng ký đồ dùng dạy học lên mạng.

Cập nhật điểm vào sổ, lên mạng.

Chiều thứ năm 14h30 sinh hoạt chuyên môn

Tăng cường dự giờ thăm lớp đủ chỉ tiêu năm học.

Hoàn thành chương trình bồi dưỡng thường xuyên.

Kiểm tra học kỳ 2 môn Công Dân 8, 9 tiết 3 thứ 5, Công Dân 6, 7 tiết 7 thứ 5. GV toàn tổ coi thi.

Các tin khác