Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 20:24 18/04/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 15 năm 2016, từ 11/04/2016 đến 17/04/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 34

Thực hiện chương trình tuần 34.

Kiểm tra cập nhật đăng ký đồ dùng dạy học lên mạng.

Cập nhật điểm vào sổ, lên mạng.

Chiều thứ năm 13h30 sinh hoạt chuyên môn, thao giảng định kỳ, cô Hiền, T. Lâm

Tăng cường dự giờ thăm lớp đủ chỉ tiêu năm học.

Hoàn thành chương trình bồi dưỡng thường xuyên.

Các tin khác