Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 10 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 08:24 04/04/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 14 năm 2016, từ 04/04/2016 đến 10/04/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 14 KỲ II

Thực hiện chương trình tuần 14 kỳ II.

Kiểm tra cập nhật đăng ký đồ dùng dạy học lên mạng.

Cập nhật điểm vào sổ, lên mạng.

Chiều thứ năm 13h30 sinh hoạt chuyên đề cụm tại Lê Xuân (Quảng Thái)

Tăng cường dự giờ thăm lớp. dự giờ cô Hiền thứ 2 tiết 4

Kiểm tra chung đề TA 6 tiết 3 thứ 5

Xây dựng đội học sinh giỏi môn tiếng anh 7.(Cô Phúc)

Các tin khác