Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 26 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 08:21 04/04/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 13 năm 2016, từ 28/03/2016 đến 03/04/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 13 KỲ II

Thực hiện chương trình tuần 13 kỳ II.

Kiểm tra cập nhật đăng ký đồ dùng dạy học lên mạng.

Cập nhật điểm vào sổ, lên mạng.

Chiều thứ năm 13h30 họp hội đồng sư phạm, chia tay T. Thuận về nghỉ hưu.

Tăng cường dự giờ thăm lớp.

Kiểm tra chung đề TA 9 tiết 4 thứ 7

Xây dựng đội học sinh giỏi môn tiếng anh 7.(Cô Phúc)

Các tin khác