Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 10:31 23/03/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 12 năm 2016, từ 21/03/2016 đến 27/03/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 12 KỲ II

Thực hiện chương trình tuần 12 kỳ II.

Kiểm tra cập nhật đăng ký đồ dùng dạy học lên mạng.

Cập nhật điểm vào sổ, lên mạng.

Chiều thứ năm 13h30 - T.Thuần, Cô Phúc dạy thao giảng định kỳ.

Kiểm tra hồ sơ định kỳ tháng 3.

Tăng cường dự giờ thăm lớp.

Tham gia hoạt động 26/3.

Xây dựng đội học sinh giỏi môn tiếng anh 7.(Cô Phúc)

Các tin khác