Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 21:47 20/03/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 11 năm 2016, từ 14/03/2016 đến 20/03/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 11 KỲ II

Thực hiện chương trình tuần 11 kỳ II.

Kiểm tra cập nhật đăng ký đồ dùng dạy học lên mạng.

Cập nhật điểm vào sổ, lên mạng.

Chiều thứ năm 13h30 - T.Duy, T. Thuận sinh hoạt chuyên môn cụm tại Phạm Quang Ái.

T. Vững, T. Duy, T. Toàn, T. Thuần luyện tập bóng đá và tham dự giải bóng đá ngành

Xây dựng đội học sinh giỏi môn tiếng anh 7.(Cô Phúc)

Các tin khác