Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 15:31 05/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 1 năm 2016, từ 04/01/2016 đến 10/01/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 1 KỲ II.

 

Thực hiện chương trình tuần 1 HKII năm học 2015 - 2016

GVCN nắm chắc tình hình số lượng lớp báo cáo cho nhà trường.

Nắm kế hoạch chuyên môn để thực hiện đảm bảo.

Đốc thúc học sinh tiếp tục thi IOE.

Tiếp tục bồi dưỡng học sinh thi hùng biện Tiếng Anh.

Sinh hoạt chuyên môn, tiếp thu chuyên đề e-learning, Triển khai đánh giá giờ dạy giáo viên theo quy định mới.

Các tin khác