Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 03:55 05/02/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 6 năm 2015, từ 02/02/2015 đến 08/02/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 4/HKII 

Thực hiện chương trình tuần 4/HKII.

Cập nhật lịch báo giảng chính xác, kịp thời.

Thứ năm (05.02)

    Sáng: 9h00 - Sơ kết HKI hội đồng trường.

    Chiều: 13h30 - Sinh hoạt chuyên môn cụm - Môn Tiếng Anh tại THCS Nguyễn Hữu Đà.

Rà soát chương trình chuẩn bị kiểm tra một tiết chung đề vào tuần 5 - Tiếng Anh 9.

Đốc thúc học sinh giải IOE đến vòng 25.

Nộp đề kiểm tra một tiết đề xuất.

GV tự lên kế hoạch dự giờ, thăm lớp.

Dạy thay T.Vững đi công tác.

    T.Sơn: Chiều thứ 3: Tiết 1,2,4,5 lớp 7.

    Cô Phúc: Sáng thứ 4 tiết 1,3 lớp 9, Chiều thứ 4 tiết 1,2 lớp 7.

Các tin khác