Dạy tức là học hai lần''

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 08:45 09/12/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 50 năm 2014, từ 08/12/2014 đến 14/12/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 17

- Thực hiện chương trình tuần 17.

- Cập nhật lịch báo giảng, sổ điểm kịp thời, chính xác, đúng quy định.

- Dự giờ, thăm lớp hoàn thành chỉ tiêu HKI.

- Thứ năm - 11.12

      Sinh hoạt tổ CM - 13h30. Tập huấn bảng tương tác.

- Tiếp tục ôn tập cho HS chuẩn bị KTHKI.

- Nhắc nhở học sinh tiếp tục thi các vòng tự luyện IOE.

- Cô Hiền lồng ghép các buổi bồi dưỡng luyện học sinh thi hùng biện TA.

Các tin khác