Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 14 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 08:03 30/01/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 24
( Tuần 5 năm 2015, từ 26/01/2015 đến 01/02/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 3/HKII

Thực hiện chương trình tuần 3/HKII.

Lên lịch báo giảng kịp thời, chính xác, đúng quy định, treo lên bảng để tổ ký duyệt.

Nhắc nhở học sinh thi IOE vòng 21 đén 25.

Thứ năm (29.1) - 9h30

    - Họp chuyên môn.

    - Triển khai chuyên đề tổ, tập huấn các phần mềm xử lý âm thanh.

Tiếp tục bồi dưỡng HSG.

Cập nhật, thực hiện hồ sơ cá nhân, lớp đầu HKII.

Các tin khác