Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 03 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 22:01 25/11/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 50
( Tuần 48 năm 2014, từ 24/11/2014 đến 30/11/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 15:

Thực hiện chương trình tuần 15 học kỳ I.

Cập nhật điểm vào sổ, lên mạng.

Treo lịch báo giảng để tổ ký duyệt, kiểm tra.

Kiểm tra chung đề TA 6 tiết 5 thứ 4. GV bộ môn coi kiểm tra.

Kiểm tra chung đề TA 7 tiết 4 thứ 5, TA 8 tiết 3 thứ 5 T.Vững, T.Sơn, Cô Hiền, Cô Tâm coi kiểm tra.

Tổ chức thi IOE cấp trường ngày 29 tháng 11.

 

Các tin khác