Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 14 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 22:01 25/11/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 50
( Tuần 48 năm 2014, từ 24/11/2014 đến 30/11/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 15:

Thực hiện chương trình tuần 15 học kỳ I.

Cập nhật điểm vào sổ, lên mạng.

Treo lịch báo giảng để tổ ký duyệt, kiểm tra.

Kiểm tra chung đề TA 6 tiết 5 thứ 4. GV bộ môn coi kiểm tra.

Kiểm tra chung đề TA 7 tiết 4 thứ 5, TA 8 tiết 3 thứ 5 T.Vững, T.Sơn, Cô Hiền, Cô Tâm coi kiểm tra.

Tổ chức thi IOE cấp trường ngày 29 tháng 11.

 

Các tin khác