Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 07 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 21:39 12/11/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 48
( Tuần 46 năm 2014, từ 10/11/2014 đến 16/11/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 13:

Thực hiện chương trình tuần 13 học kỳ 1.

Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi 8

Đốc thúc học sinh thi IOE hết vòng 14 chuẩn bị thi cấp trường.

Hoàn thành BDTX chuyên đề 1 GVCN.

Ra đề cương on tập học kỳ 1.

T.Sơn AV 6. T.Vững AV 7, 9 Cô Hiền AV 8. Cô Tâm Hóa 8, 9.

Ra đề kiểm tra định kỳ lần 2 AV 6, 7, 8 nộp tổ, chuyên môn để chuẩn bị kiểm tra chung đề lần 02.

TA 6, 7, 8 Chờ kế hoạch kiểm tra chung đề của chuyên môn trường.

Dạy thay T.Vững tham gia giải cầu lông ngành:

T.Sơn - chiều thứ 6.

Dạy thay T. Sơn đi tập huấn:

T.Vững chiều thứ 2. 17/11

Cô Hiền sáng thừ 3 18/11.

Các tin khác