Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 21:39 12/11/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 48
( Tuần 46 năm 2014, từ 10/11/2014 đến 16/11/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 13:

Thực hiện chương trình tuần 13 học kỳ 1.

Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi 8

Đốc thúc học sinh thi IOE hết vòng 14 chuẩn bị thi cấp trường.

Hoàn thành BDTX chuyên đề 1 GVCN.

Ra đề cương on tập học kỳ 1.

T.Sơn AV 6. T.Vững AV 7, 9 Cô Hiền AV 8. Cô Tâm Hóa 8, 9.

Ra đề kiểm tra định kỳ lần 2 AV 6, 7, 8 nộp tổ, chuyên môn để chuẩn bị kiểm tra chung đề lần 02.

TA 6, 7, 8 Chờ kế hoạch kiểm tra chung đề của chuyên môn trường.

Dạy thay T.Vững tham gia giải cầu lông ngành:

T.Sơn - chiều thứ 6.

Dạy thay T. Sơn đi tập huấn:

T.Vững chiều thứ 2. 17/11

Cô Hiền sáng thừ 3 18/11.

Các tin khác