Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 23 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 21:22 03/11/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 47
( Tuần 45 năm 2014, từ 03/11/2014 đến 09/11/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 12:

Thực hiện chương trình tuần 12 học kỳ 1.

Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi 8

Đốc thúc học sinh thi IOE hết vòng 13.

Hoàn thành BDTX chuyên đề 1 GVCN.

Ra đề cương on tạp học kỳ 1.

T.Sơn AV 6. T.Vững AV 7, 9 Cô Hiền AV 8. Cô Tâm Hóa 8, 9.

Ra đề kiểm tra định kỳ lần 2 AV 6, 7, 8 nộp tổ, chuyên môn để chuẩn bị kiểm tra chung đề lần 02.

Dạy thay T.Vững đi tập huấn:

T.Sơn - Sáng thứ 4, Cô HIền chiều thứ 4 T. Sơn chiều thứ 6.

Các tin khác