Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 21:22 03/11/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 47
( Tuần 45 năm 2014, từ 03/11/2014 đến 09/11/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 12:

Thực hiện chương trình tuần 12 học kỳ 1.

Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi 8

Đốc thúc học sinh thi IOE hết vòng 13.

Hoàn thành BDTX chuyên đề 1 GVCN.

Ra đề cương on tạp học kỳ 1.

T.Sơn AV 6. T.Vững AV 7, 9 Cô Hiền AV 8. Cô Tâm Hóa 8, 9.

Ra đề kiểm tra định kỳ lần 2 AV 6, 7, 8 nộp tổ, chuyên môn để chuẩn bị kiểm tra chung đề lần 02.

Dạy thay T.Vững đi tập huấn:

T.Sơn - Sáng thứ 4, Cô HIền chiều thứ 4 T. Sơn chiều thứ 6.

Các tin khác