Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 06:22 23/10/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 46
( Tuần 43 năm 2014, từ 20/10/2014 đến 26/10/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 10:

Thực hiện chương trình tuần 10 học kỳ 1.

Kiển tra cập nhật điểm, lịch báo giảng lên mạng, vào sổ,

Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8 môn TA, Hóa.

Đốc thúc học sinh thi IOE vòng 11.

Sinh hoạt tổ chuyên môn, kiểm tra chéo hồ sơ sổ sách.

Triển khai chuyên đề tổ: Lập ma trận đề chi tiết.

Triển khai nội dung tập huấn thiết kế đề thi nghe TA.

Kiểm tra chung đề môn Hóa 9 T.Vững, T.Sơn, Cô Tâm, Cô Hiền coi kiểm tra.

Các tin khác