Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 06:22 23/10/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 46
( Tuần 43 năm 2014, từ 20/10/2014 đến 26/10/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 10:

Thực hiện chương trình tuần 10 học kỳ 1.

Kiển tra cập nhật điểm, lịch báo giảng lên mạng, vào sổ,

Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8 môn TA, Hóa.

Đốc thúc học sinh thi IOE vòng 11.

Sinh hoạt tổ chuyên môn, kiểm tra chéo hồ sơ sổ sách.

Triển khai chuyên đề tổ: Lập ma trận đề chi tiết.

Triển khai nội dung tập huấn thiết kế đề thi nghe TA.

Kiểm tra chung đề môn Hóa 9 T.Vững, T.Sơn, Cô Tâm, Cô Hiền coi kiểm tra.

Các tin khác