Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 24 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 00:14 06/10/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 41 năm 2015, từ 05/10/2015 đến 11/10/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 8.

 

Thực hiện chương trình tuần 8 HKI năm học 2015 - 2016

Lên lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định, cập nhật sổ điểm.

Hướng dẫn học sinh thi IOE  (T. Vững)

Bồi dưỡng học sinh hùng biện Tiếng Anh.(C. Phúc)

Tham gia Đại hội Liên đội ngày 07/10

Họp hội đồng sư phạm 14 giờ 30 phút thứ 5.

Dự giờ Cô Phúc tiết 2 chiều thứ 6 lớp 7/3.

Dự giờ Cô Hiền tiết 3 chiều thứ 6 lớp 8/2.

Các tin khác