Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 09 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 21:46 09/10/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 45
( Tuần 41 năm 2014, từ 06/10/2014 đến 12/10/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN:

Thực hiện chương trình tuần 7,8.

Tiếp tục hướng dẫn học sinh thi IOE.

Tăng cường dự giờ thăm lớp.

Tiếp tục bồi dưỡng học sinh khối 8 môn TA, Hóa.

Thao giảng định kỳ. T.Vững dạy sáng thứ 5. 9 giờ.

Dạy thay cô Phúc:

T.Vững sáng thứ 3.

Cô Hiền sáng thứ 6.

T.Sơn chiều thứ 7.


Các tin khác