Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 21:46 09/10/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 45
( Tuần 41 năm 2014, từ 06/10/2014 đến 12/10/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN:

Thực hiện chương trình tuần 7,8.

Tiếp tục hướng dẫn học sinh thi IOE.

Tăng cường dự giờ thăm lớp.

Tiếp tục bồi dưỡng học sinh khối 8 môn TA, Hóa.

Thao giảng định kỳ. T.Vững dạy sáng thứ 5. 9 giờ.

Dạy thay cô Phúc:

T.Vững sáng thứ 3.

Cô Hiền sáng thứ 6.

T.Sơn chiều thứ 7.


Các tin khác