Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 16:39 28/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 40 năm 2015, từ 28/09/2015 đến 04/10/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 7.

 

Thực hiện chương trình tuần 7 HKI năm học 2015 - 2016

Dạy bù TKB thứ 5 vào tiết 3,4 thứ 5

Lên lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định, cập nhật sổ điểm.

Tăng cường sử dụng phòng học bộ môn, phòng thực hành hóa và đồ dùng dạy học.

Hướng dẫn học sinh thi IOE  (T. Vững)

Bồi dưỡng học sinh hùng biện Tiếng Anh.(C. Phúc)

Tham gia hội nghị công đoàn ngày 01/10

Kiểm tra chung đề TA 7 tiết 5 thứ 5. Toàn tổ coi kiểm tra.

Kiểm tra chung đề TA 9 tiết 4 thứ 7. GVCN coi kiểm tra.

Các tin khác