Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 26 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 08:39 30/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 40 năm 2014, từ 29/09/2014 đến 05/10/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 7:

Thực hiện chương trình tuần 6, 7 học kỳ 1.

Nộp đề kiểm tra định kỳ học kỳ 1 cho chuyên môn để chuẩn bị kiểm tra chung đề.

Tiếp tục đốc thúc học sinh tham gia giải IOE.

Tiến hành bồi dưỡng TA, Hóa 8.

Dự giờ thăm lớp một số giáo viên.

Kiểm tra chung đề TA 9 tiết 4 sáng thứ 7.

Tham gia hội nghị công đoàn, Đại hội Liên Đội. (thứ 5).

Các tin khác