Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 14:55 20/01/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 4 năm 2015, từ 19/01/2015 đến 25/01/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 2/HKII

Thực hiện chương trình tuần 2/HKII.

Lên lịch báo giảng kịp thời, chính xác, đúng quy định, treo lên bảng để tổ ký duyệt.

Hoàn thành toàn bộ hồ sơ HKI: tập thể, cá nhân nộp trường xét duyệt.

Thứ năm (22.1) - 13h30

    - Họp chuyên môn.

    - Sơ kết HKI tổ chuyên môn.

Tiếp tục bồi dưỡng HSG TA 8.

Cập nhật, thực hiện hồ sơ cá nhân, lớp đầu HKII.

Nhắc học sinh thi từ vòng 21 đến 25 IOE.

Các tin khác