Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 23 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 17:13 21/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 39 năm 2015, từ 21/09/2015 đến 27/09/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 6.

 

Thực hiện chương trình tuần 6 HKI năm học 2015 - 2016

họp liên tịch bàn kế hoạch hội nghị viên chức.

Lên lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

Tăng cường sử dụng phòng học bộ môn, phòng thực hành hóa và đồ dùng dạy học.

Hướng dẫn học sinh thi IOE  (T. Vững)

Bồi dưỡng học sinh giỏi và hùng biện Tiếng Anh.

Tham gia hội nghị viên chức ngày 24/9

Các tin khác