Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 07:54 22/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 39 năm 2014, từ 22/09/2014 đến 28/09/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 6:

Thực hiện chương trình tuần 5,6 học kỳ 1.

Tiếp tục đốc thúc học sinh tham gia thi IOE.

Thực hiện dạy bồi dưỡng Tiếng Anh 8, Hóa 8.

Tiến hành dự giờ thăm lớp một số giáo viên.

Thu đề kiểm tra định kỳ, chuẩn bị kiểm tra chung đề lần 1.

Tham gia hội nghị công chức, viên chức năm học 2014-2015.

Các tin khác