Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 02 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 00:51 15/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 38 năm 2015, từ 14/09/2015 đến 20/09/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 5.

 

Thực hiện chương trình tuần 5 HKI năm học 2015 - 2016

Áp dụng TKB mới từ ngày 14/9/15.

Lên lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

Tăng cường sử dụng phòng học bộ môn, phòng thực hành hóa và đồ dùng dạy học.

Hướng dẫn học sinh thi IOE sáng thứ 5 (T. Vững)

Bồi dưỡng học sinh giỏi và hùng biện Tiếng Anh.

Các tin khác