Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 19 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 07:53 01/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 36 năm 2015, từ 31/08/2015 đến 06/09/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 3.

Thực hiện chương trình tuần 3 HKI năm học 2015 - 2016.

Lên lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

Kiểm tra đồ dùng học sinh theo bộ môn.

Đốc thúc học sinh thi IOE

Tăng cường sử dụng phòng học bộ môn.

Họp hội đồng sư phạm thứ 5.

Tham gia khai giảng năm học mới.

Các tin khác