Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 14 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 23:11 26/08/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 35 năm 2015, từ 24/08/2015 đến 30/08/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 2.

Nắm tình hình học sinh báo với GVCN và BGH để nắm chính xác số lượng đầu năm học.

Thực hiện chương trình tuần 2 HKI năm học 2015 - 2016.

Nắm kỷ lịch TKB thay đổi.

Kiểm tra đồ dùng học sinh theo bộ môn.

Đốc thúc học sinh thi IOE

Vệ sinh phòng học bộ môn đưa vào sử dụng.

Sinh hoạt chuyên môn hội nghị tổ, đăng ký đồ dùng dạy học: lúc 13h 30' thứ 5 27/8/15.

Các tin khác