Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 23:24 18/08/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 34 năm 2015, từ 17/08/2015 đến 23/08/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 1.

Nắm tình hình học sinh báo với GVCN và BGH để nắm chính xác số lượng đầu năm học.

 

Thực hiện chương trình tuần 1 HKI năm học 2015 - 2016.

Nắm kỷ lịch báo giảng, phân công chuyên môn.

Nhận hồ sơ sổ sách, bao bọc, lên kế hoạch báo giảng đúng quy định.

Kiểm tra đồ dùng học sinh theo bộ môn.

Vệ sinh phòng học bộ môn đưa vào sử dụng.

Nhận biểu mẫu lập hkees hoạch cá nhân đầu năm học.

Sinh hoạt chuyên môn lập kế hoạch tổ và cá nhân: lúc 13h 30' thứ 5 20/8/15.

 

 

 

 

Các tin khác