Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 26 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 07:27 12/01/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 2 năm 2015, từ 05/01/2015 đến 11/01/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 5.1 - 10.1

 Coi và chấm KTHKI từ 05.1 - 06.1.2015.

 Vào điểm sổ điểm từ 06.1 - 08.1.

 Thứ năm (08.1) Họp Hội đồng - 13h30.

 Thứ bảy (10.1)

    Sáng: Đánh giá ngoài KĐCL.

    Chiều: Sơ kết lớp HKI.

Các tin khác