Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 03 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 14:39 04/05/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 19 năm 2015, từ 04/05/2015 đến 10/05/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 36

 

 Thực hiện chương trình tuần 16- hk2.

 Cập nhật lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

 Cập nhật điểm vào sổ điểm, lên mạng.

 Tiếp tục ôn tập ngày thứ 2 và thứ 3.

 Nắm lịch thi kế hoạch coi thi, chấm thi để thực hiện đúng quy chế.

Các tin khác