Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 15 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 07:27 27/04/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 18 năm 2015, từ 27/04/2015 đến 03/05/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 35

 

 Thực hiện chương trình tuần 15- hk2.

  Cập nhật lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

 Cập nhật điểm vào sổ điểm, lên mạng.

 Tiếp tục dạy các lớp bồi dưỡng TA 8, Hóa 8.

 Triển khai đề cương cho học sinh ôn tập chuẩn bị kiểm tra kỳ II.

Rà soát chương trình, có kế hoạch dạy bù đúng tiến độ chung.

Các tin khác