Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 08:55 21/04/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 17 năm 2015, từ 20/04/2015 đến 26/04/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 34

 

 Thực hiện chương trình tuần 14- hk2.

 

 Cập nhật lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

 

Cập nhật điểm vào sổ điểm, lên mạng.

 

Tiếp tục dạy các lớp bồi dưỡng TA 8, Hóa 8.

 

Triển khai đề cương cho học sinh ôn tập chuẩn bị kiểm tra kỳ II.

Thứ 5 sinh hoạt chuyên môn lúc 9h00'.

Rà soát chương trình, có kế hoạch dạy bù đúng tiến độ chung.

Viết bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên nội dung 1, 3.

Các tin khác