Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 21:39 12/04/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 16 năm 2015, từ 13/04/2015 đến 19/04/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 33

 Thực hiện chương trình tuần 13- hk2.

 Cập nhật lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

Cập nhật điểm vào sổ điểm, lên mạng.

Tiếp tục dạy các lớp bồi dưỡng TA 8, Hóa 8.

Kiểm tra chung đề TA 8 Thứ 5 tiết. T.Vững, T. Sơn, Cô Phúc, Cô Hiền coi kiểm tra.

Triển khai đề cương cho học sinh ôn tập chuẩn bị kiểm tra kỳ II.

Cô Tâm tham gia chấm học sinh giỏi tỉnh ngày 13, 14/4.

Cô Ngọc dạy thay Cô tâm Hóa 9 Sáng thứ 2 và sáng thứ 3.

Các tin khác