Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 06 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 21:39 12/04/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 16 năm 2015, từ 13/04/2015 đến 19/04/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 33

 Thực hiện chương trình tuần 13- hk2.

 Cập nhật lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

Cập nhật điểm vào sổ điểm, lên mạng.

Tiếp tục dạy các lớp bồi dưỡng TA 8, Hóa 8.

Kiểm tra chung đề TA 8 Thứ 5 tiết. T.Vững, T. Sơn, Cô Phúc, Cô Hiền coi kiểm tra.

Triển khai đề cương cho học sinh ôn tập chuẩn bị kiểm tra kỳ II.

Cô Tâm tham gia chấm học sinh giỏi tỉnh ngày 13, 14/4.

Cô Ngọc dạy thay Cô tâm Hóa 9 Sáng thứ 2 và sáng thứ 3.

Các tin khác