Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 15 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 02:23 09/04/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 15 năm 2015, từ 06/04/2015 đến 12/04/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 33

 Thực hiện chương trình tuần 12- hk2.

 Cập nhật lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

Cập nhật điểm vào sổ điểm, lên mạng.

Tiếp tục dạy các lớp bồi dưỡng TA 8, Hóa 8.

Nộp đề thi kỳ II hạn cuối thứ 5 9/4/2015.

Kiểm tra chung đề TA 7 Thứ 5 tiết 4. T.Vững, T. Sơn, Cô Tâm, Cô Phúc, Cô Hiền coi kiểm tra.

Triển khai đề cương cho học sinh ôn tập chuẩn bị kiểm tra kỳ II.

Các tin khác