Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 14:51 16/03/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 12 năm 2015, từ 16/03/2015 đến 22/03/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 30

1. Thực hiện chương trình tuần 9/hk2.

2. Cập nhật lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định, cập nhật điểm vào sổ, lên mạng.

3. Tiếp tục công tác bồi dưỡng HSG TA 7, 8, Hóa 8.

4. Hoàn thành kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học nộp chuyên môn.

5. Ra đề thi kỳ 2, nộp tổ chuyên môn. T.Vững TA 9, C.Hiền TA 8, C.Phúc TA 7 T.Sơn TA6, C.Tâm Hóa 9, C.Ngọc Hóa 8.

6. Hoàn thành BDTX nội dung 2 theo công văn của Phòng GD. hạn cuối 12/3.

7. Cô Phúc dạy thay T.Vững đi công tác sáng thứ 4 Tiết 1,3 Lớp 9/2, 9/1 Unit 9 lesson 1 L&R.

Các tin khác