Dạy tức là học hai lần''

Ngày 03 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 08:17 24/02/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 29
( Tuần 9 năm 2014, từ 24/02/2014 đến 02/03/2014 )

- Thực hiện chương trình tuần 6 kỳ 2.

- Thu đề kiểm tra định kỳ và cuối học kỳ 2.

- Chọn học sinh lập lớp bồi dưỡng học sinh giỏi 7, 8 TA.

- Dự giờ thăm lớp một số giáo viên.Dự giờ T.Khánh

- Thao giảng định kỳ T.Duy.

- Sinh hoạt CLB Speaking English.

- Kiểm tra hồ sơ định kỳ. Thứ 5 27/2/14.

Các tin khác