Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 19 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 10:29 17/02/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 28
( Tuần 8 năm 2014, từ 17/02/2014 đến 23/02/2014 )

- Thực hiện chương trình tuần 5 kỳ 2.

- Dự giờ thăm lớp một số giáo viên.

- Hướng daanxhocj sinh tiếp tục các vòng tự luyện từ 26 đến 30.

- Chọn học sinh giỏi TA7 thành lập lớp bồi dưỡng.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi 8.

- Chiều thứ 5 dạy TKB chiều thứ 7.

- Chiều thứ 7 học chính trị tại phòng giáo dục.

- CHiều thứ 5 GVTA tạp huấn sử dụng phòng LAB.

Các tin khác