Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 10:29 17/02/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 28
( Tuần 8 năm 2014, từ 17/02/2014 đến 23/02/2014 )

- Thực hiện chương trình tuần 5 kỳ 2.

- Dự giờ thăm lớp một số giáo viên.

- Hướng daanxhocj sinh tiếp tục các vòng tự luyện từ 26 đến 30.

- Chọn học sinh giỏi TA7 thành lập lớp bồi dưỡng.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi 8.

- Chiều thứ 5 dạy TKB chiều thứ 7.

- Chiều thứ 7 học chính trị tại phòng giáo dục.

- CHiều thứ 5 GVTA tạp huấn sử dụng phòng LAB.

Các tin khác