Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 26 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 08:11 10/02/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 27
( Tuần 7 năm 2014, từ 10/02/2014 đến 16/02/2014 )

- Thực hiện chương trình tuần 4-5 học kỳ II.

- Tiếp tục ổn định nề nếp học tập vận động học sinh chưa trở lại trường kịp thời nhằm duy trì đảm bảo số lượng.

- Hướng dẫn học sinh luyện tập thi hùng biện tiếng anh ngày 11/02/14.

- Dặn dò hướng dẫn học sinh thi giỏi cấp huyện ngày 13/02/14.

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học, sử dụng phòng UDCNTT hợp lý giúp học sinh hứng thú trong học tập.

- T.Phong, T. Khánh tham gia coi thi HS giỏi huyện.

- Dự giờ T. Khánh xây dựng giáo an thi GV dạy giỏi tỉnh.

Các tin khác