Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 14 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 07:55 10/02/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 26
( Tuần 6 năm 2014, từ 03/02/2014 đến 09/02/2014 )

- Thực hiện chương trình tuần 5 kỳ II.

- Ổn định nề nếp sau tết.

- GVCN nắm chắc tình hình lớp, liên lạc với phụ huynh học sinh báo cáo kịp thời cho BGH.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi chuẩn bị cho kỳ thi cáp huyện.

- Bồi dưỡng học sinh thi hùng biện tiếng anh.Bốc thăm đề tài, hướng dẫn học sinh viết bài luyện tập.

Các tin khác