Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 21 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 05:48 23/12/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 20
( Tuần 52 năm 2013, từ 23/12/2013 đến 29/12/2013 )

- Thực hiện chương trình tuần 18.

- Bám đề cương ôn tập học kỳ I.

- Các môn CD, Nhạc, Họa hoàn tất điểm thi báo cáo chuyên môn, vào sổ, lên mạng đúng quy chế.

- Tiếp tục hướng dẫn học sinh thi IOE.

- Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, nộp đề thi khảo sát học sinh giỏi cho chuyên môn. (C.Phúc, C.Hiền)

- Nắm kế hoạch coi thi, chấm thi để thực hiện nghiêm túc.

Các tin khác