Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 07:45 16/12/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 51 năm 2013, từ 16/12/2013 đến 22/12/2013 )

- Thực hiện chương trình tuần 17.

- Bám đề cương ôn tập cho học sinh thi học kỳ I.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Ra đề thi khảo sát nộp chuyên môn.

- Hướng dẫn học sinh thi IOE các vòng tự luyện 16 đến 20.

- Thao giảng định kỳ 02 giáo viên T,Phong, Cô Hiền.

- Hoàn tất các cột kiểm tra cập nhật điểm vào sổ lên mạng.

- GVCN nắm tình hình lớp liên lạc với phụ huynh báo cáo kịp thời tình hình lớp cho BGH trước khi thi học kỳ I. Cố gắng duy trì số lượng.

- CHuẩn bị ra mắt CLB Tiếng Anh.

Các tin khác