Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 14:44 25/11/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 16
( Tuần 48 năm 2013, từ 25/11/2013 đến 01/12/2013 )

- Thực hiện chương trình tuần 14.

- Rà soát chương trình có kế hoạch tự dạy bù kịp tiến độ chương trình.

- Cập nhật điểm, đánh vắng vào sổ, lên mạng.

- Lập danh sách học sinh dự thi IOE chuẩn bị cho kỳ thi cấp trường ngày 30/11.

- Tiếp tục dạy bồi dưỡng TA 8, 9 Cô Hiền, Cô Phúc.

- Sinh hoạt chuyên môn, thao giảng định kỳ Thầy Sơn, Thầy Khánh.

- Kiểm tra chung đề TA 7, 8 sáng thứ 5 tiết 3, 4 T. Vững, T. Sơn, Cô Hiền, Cô Phúc, T. Khánh coi kiểm tra. giáo viên TA nhận bài cắt phách chấm.

Các tin khác