Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 14 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 12:09 23/11/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 47 năm 2013, từ 18/11/2013 đến 24/11/2013 )

-Thực hiện chương trình tuần 13,14.

- Có kế hoạch dạy bù kịp tiến độ chung.

- Hướng dẫn học sinh thi IOE hết vòng 15 chuẩn bị thi cấp trường. T.Vững

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi. Cô Phúc, Cô Hiền.

- Nộp đề thi kỳ I.

- Tham gia thi cắm hoa. GVCN. T.Duy, Cô Phúc.

-Tham gia tọa đàm 20/11.

Các tin khác