Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 23 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 07:04 04/11/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 45 năm 2013, từ 04/11/2013 đến 10/11/2013 )

- Thực hiện chương trình tuần 12.

- Tăng cường công tác hướng dẫn học sinh thi IOE hết vòng 15 chuẩn bị thi cấp trường.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Dự giờ thăm lớp một số giáo viên.

- Nộp đề thi kỳ I và đề cương cho chuyên môn.

- Họp hội đồng sư phạm.

Các tin khác