Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 25 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 07:04 04/11/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 45 năm 2013, từ 04/11/2013 đến 10/11/2013 )

- Thực hiện chương trình tuần 12.

- Tăng cường công tác hướng dẫn học sinh thi IOE hết vòng 15 chuẩn bị thi cấp trường.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Dự giờ thăm lớp một số giáo viên.

- Nộp đề thi kỳ I và đề cương cho chuyên môn.

- Họp hội đồng sư phạm.

Các tin khác