Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 07:07 30/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 44 năm 2013, từ 28/10/2013 đến 03/11/2013 )

- Thực hieeinj chương trình tuần 11.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi, hướng dẫn học sinh thi IOE.

- Cập nhật điểm, đánh vắng vào sổ, lên mạng.

- Chuẩn bị tiết dạy để tham gia dạy giỏi cấp trường.

- Soạn đề cương và đề thi học kỳ I nộp chuyên môn.

Các tin khác