Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 16 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 06:51 19/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 43 năm 2013, từ 21/10/2013 đến 27/10/2013 )

- Thực hiện chương trình tuần 10.

- Sắp xếp lại đồ dùng dạy học, phòng học UDCNTT.

- Kiểm tra công tác chuẩn bị ra mắt CLB.

- Kiểm tra công tác cập nhật điểm, lịch báo giảng.

- Hướng dẫn học sinh thi IOE hết vòng 10.

Các tin khác