Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 06:51 19/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 43 năm 2013, từ 21/10/2013 đến 27/10/2013 )

- Thực hiện chương trình tuần 10.

- Sắp xếp lại đồ dùng dạy học, phòng học UDCNTT.

- Kiểm tra công tác chuẩn bị ra mắt CLB.

- Kiểm tra công tác cập nhật điểm, lịch báo giảng.

- Hướng dẫn học sinh thi IOE hết vòng 10.

Các tin khác