Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 17 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 06:44 19/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 42 năm 2013, từ 14/10/2013 đến 20/10/2013 )

- Thực hiện chương trình tuần 9.

- Tiếp tục công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, hướng dẫn học sinh thi IOE.

- Chuẩn bị công tác thành lập CLB Speaking English.

- Sinh hoạt chuyên đề cụm tại THCS Trần Thúc Nhẫn.

- Chủ nhật dạy bù TKB thứ 3

Các tin khác