Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 26 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 06:44 19/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 42 năm 2013, từ 14/10/2013 đến 20/10/2013 )

- Thực hiện chương trình tuần 9.

- Tiếp tục công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, hướng dẫn học sinh thi IOE.

- Chuẩn bị công tác thành lập CLB Speaking English.

- Sinh hoạt chuyên đề cụm tại THCS Trần Thúc Nhẫn.

- Chủ nhật dạy bù TKB thứ 3

Các tin khác