Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 22:58 06/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 40 năm 2013, từ 30/09/2013 đến 06/10/2013 )

- Thực hiên. chương trình tuần 7,8.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi, hướng dẫn học sinh thi IOE.

- Tiến hành dự giờ thăm lớp một số giáo viên.

- Tham gia hội nghị công đoàn, họp hội đồng.

- Tổ chức kiểm tra chung đề TA 6. GV Tiếng Anh + T. Phong coi kiểm tra.

- Chủ Nhật dạy bù chương trình ngày thứ hai.

Các tin khác