Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 19 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 08:18 20/01/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 24
( Tuần 4 năm 2014, từ 20/01/2014 đến 26/01/2014 )

- Thực hiện chương trình tuần 3 học kỳ 2

- Lên kế hoạch báo giảng kịp thời đúng quy định.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8, 9, lập danh sách học sinh giỏi nộp chuyên môn.

- T.Vững hướng dẫn học sinh thi các vòng tự luyện IOE từ 21 đến 25.

- T,Sơn, Cô Phúc chọn và hướng dẫn học sinh thi hùng biện Tiếng Anh.

- T.Phong triển khai kế hoạch cuộc thi vẽ tranh cho học sinh.

- GVCN nắm chắc tình hình học sinh trước và sau Tết, kịp thời vận động học sinh có nguy cơ bỏ học.

Các tin khác